Pattanchery Water Quality Test Reports 2015

Name & Details:
Subadra, Pattenchery, Ph:9995004844
Reena, Kodanakkal H, Ph:8281123487
Govt.Well, Panakavu, Ph:9562571240
Sathyadevan, Chozhiyakkad kalam, Ph:9249338660
Ravi, Kodanaykkal, Ph:9544291544

Latha Sivan, Kodanaykkar, Ph:9809380150
Manoj.K, Pattenchery, Ph:9447620159
Vipin, Cherinkal, Ph:9400732398
Sathy Vijayan,Pattenchery, Ph:9995311536
Cherinkal Drinking Water Project, Ph:8907531200

Narayanan, Cherinkal, Ph:9539540388
Nedumballam, Swajaladhara, Ph:9447442626
Valiya Karippali kudivella paddhathi, Ananthakrishnan member
Ganga Kudivella paddhathi, Ph:9562571240
Chozhiyakkad Kudivella paddhathi, Ph:9446240274

M Chandran, Eravakkode, Ph:9746905434
Cheriya Karippali, Ph:9447151924
Ananthanarayanan, Eravakkad, Ph:9746905434
EMS Kudivella paddhathi, Nedumpallam, Ph:9447442626
Vanish, Ushas, Pathikkattuchalla, Ph:9745513542

Suresh, Eravakkade, Ph:
Amritha Kudivella paddhathi, kodanaykkal, Ph:9744196290
Proshobhitha, Karippaly, ph:9495075668
Nitrate

5
0
5
5
0

0
0
0
0
0

0
0
5
0
0

0
5
5
0
0

0
0
0

Nitrite

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

Ammonia

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

pH

8.5
9.0
8.0
7.0
8.0

7.0
7.0
9.0
9.0
10.0

10.0
8.0
9.0
9.0
7.0

7.0
9.0
8.0
10.0
10.0

8.0
8.0
10.0
Alkalinity

170
200
140
145
245

125
180
355
125
245

250
190
200
235
110

170
190
240
155
240

180
160
195
Flouride

1.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.5
1.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.5
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
1.0
Chloride

120
160
150
290
260

100
110
610
60
100

120
100
130
140
50

90
170
390
160
100

190
80
140

SL. No:
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)Detail Reports